De kosten van een hypotheekakte

Voor het passeren van een hypotheek heeft u een notaris nodig. Passeren is het toelichten en ondertekenen van de akte van hypotheek. De notaristarieven zijn sinds een aantal jaar vrijgegeven en kunnen dus flink uiteen lopen. Om een goede keuze in notaris te kunnen maken (u bent daarin niet beperkt tot een bepaalde stad of regio), is het verstandig voor uw eigen situatie offertes op te laten maken. Zo weet u zeker waar u kwaliteit tegen een redelijke prijs kunt vinden.

Een overzicht van de gemiddelde kosten

Voor het oversluiten van een bestaande hypotheek of het passeren van een extra (tweede) hypotheek heeft u alleen een hypotheekakte nodig. Wilt u een hypotheek aanvragen voor de aankoop van een huis, dan heeft u naast de hypotheekakte ook een akte van levering nodig. Vaak bieden notarissen combinatiekorting wanneer u besluit beide aktes door dezelfde notaris te laten uitvoeren. Een globaal overzicht van de kosten:

Koopsom /hypotheekbedrag: 250.000
Overdrachtsbelasting (6%):  15000
Transportakte (min/max): 353 – 1236
Hypotheekakte (min/max): 177-618

Koopsom /hypotheekbedrag: 350.000
Overdrachtsbelasting (6%): 21000
Transportakte (min/max): 425 – 1488
Hypotheekakte (min/max): 213 – 744

Zoals gezegd kunnen de kosten van hypotheekaktes sterk verschillen. De goedkoopste zijn verkrijgbaar voor nog geen € 400,-, terwijl andere prijzen oplopen tot wel € 1000,- of meer. Het gemiddelde zal daar al snel ergens tussenin vallen. De uiteindelijke kosten van de hypotheekakte worden onder andere beïnvloed door het hypotheekbedrag en de extra kosten die de notaris rekent voor andere werkzaamheden dan onder de ‘gebruikelijke werkzaamheden’ vallen.

De kosten van extra werkzaamheden

De gebruikelijke werkzaamheden voor een hypotheekakte, welke de notaris wettelijk verplicht is uit te voeren, zijn onder andere:

 • Aanmaken van het dossier
 • Controle en naleving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Controle identiteit, nationaliteit en bevoegdheid van cliënten bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), Verificatie Identificatie Systeem, (VIS) faillissementsregister (FIS) en handelsregister (KvK)(indien van toepassing).
 • Onderzoek naar de burgerlijke staat zoals huwelijk en geregistreerd partnerschap.
 • Indien gewenst het beoordelen van de koopovereenkomst
 • Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning
 • Controles bij het Kadaster op tenaamstelling en eventueel al aanwezige koopovereenkomsten
 • Gelden opvragen bij de hypotheekverstrekker
 • Handelingen voor het registreren van de akte binnen tien dagen na passeren
 • Akte bewaren in een brandvrije ruimte

Werkzaamheden waar extra voor moet worden betaald zijn onder andere:

 • Inschrijving bij het Hypotheek Kadaster
 • Inschrijving Levering Kadaster (indien van toepassing)
 • Recherchekosten
 • Identificatiekosten: informatiekosten GBA, VIS, FIS en KvK
 • Administratiekosten
 • Kosten derden, zoals Ministerie van Justitie

Offertes aanvragen

De kosten die de notaris naast de gebruikelijke werkzaamheden rekent, zijn geheel afhankelijk van het (uur)loon van de notaris. Wanneer u offertes voor een hypotheekakte aanvraagt, is het daarom belangrijk goed uit te stippelen wat uw wensen zijn en vooral veel vragen te stellen. Nadat u offertes heeft ontvangen kunt natuurlijk altijd de notaris even bellen als u nog vragen heeft over andere kosten en diensten.