De kosten van een akte van levering

De akte van levering is de akte die ervoor zorgt dat het eigendom van een woning overgaat op iemand anders. Het wordt ook wel de ‘transportakte’ of ‘leveringsakte’ genoemd. De akte wordt opgemaakt door een notaris. Omdat de notaris tarieven sinds 2003 zijn vrijgegeven is het verstandig prijzen en voorwaarden te vergelijken. De gemiddelde prijs van een akte van levering ligt tussen de € 450,- en € 1000,-.

Kosten van een leveringsakte

Wanneer u op zoek gaat naar een notaris voor een akte van levering wilt u de kosten waarschijnlijk zo laag mogelijk houden. Notarissen bieden meestal een standaard akte van levering, voor een vastgestelde prijs. Let er op dat de prijs wordt weergegeven inclusief BTW. De kosten die betrekking hebben op de eigendomsoverdracht van een woning zijn de volgende:

 • Overdrachtsbelasting
  De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de koopsom van de woning. Wanneer de koopsom lager is dan de eigenlijke waarde van de woning, wordt dit 2%.
 • Notariskosten
  In principe betaalt de koper de kosten van de notaris. De notaris maakt de akte van levering op. Deze moet in overeenstemming zijn met de al getekende koopakte. Hij of zij controleert ook of de verkoper de woning mag en kan verkopen. Een eventuele hypotheekakte wordt ook door de notaris geregeld.
 • Kadasterkosten
  Een woning wordt in de meeste gevallen in opdracht van de notaris ingeschreven bij het kadaster. De notaris ontvangt hier dan ook de rekening voor. Kadasterkosten hebben onder andere te maken met de oppervlakte van het perceel, de aankoopsom en het aantal nieuwe rechthebbenden.

Mogelijke extra kosten

In de voorwaarden van de notaris staan alle werkzaamheden die in de ‘standaard’ akte van levering opgenomen zijn. Dit zijn vaak de meest gebruikelijke notariële werkzaamheden, maar het kan zijn dat er extra werkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld voor meer onderzoek. Dit brengt uiteraard extra kosten met zich mee, voor de koper dan wel verkoper. Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties en richtprijzen:

 • Eén van de partijen kan niet bij het tekenen van de akte aanwezig zijn en heeft volmacht nodig (€ 75,-).
 • De notaris kan één of beide partijen niet identificeren als de personen die ze zijn (uurtarief).
 • Burgerlijke staat van de verkoper is sinds de koop van de woning veranderd en extra onderzoek is dus nodig (uurtarief).
 • Er is een verklaring van erfrecht nodig (€ 75,-).
 • Het kadaster berekent extra kosten indien het om een gedeeltelijk perceel gaat wat ná het tekenen van de akte nog moet worden uitgemeten (kan al gauw honderden euro’s kosten).
 • Servicekosten in het geval er een appartement wordt gekocht (€ 75,-).
 • Er komt gedurende het koopproces een andere koper bij dan in de ondertekende koopovereenkomst is aangegeven (€ 100,-).
 • De koopovereenkomst is gemaakt door een ander dan een nvm, lmv of vbo makelaar (uurtarief).
 • Problemen tussen partijen die moeten worden opgelost (uurtarief).
 • Er moeten extra aktes aan de akte van levering worden toegevoegd (prijs per akte door notaris opgesteld).

Vergelijk de tarieven van verschillende notarissen

Informeer duidelijk naar de voorwaarden van de notaris, de kosten van extra werkzaamheden, uurtarieven en eventuele andere bijkomende kosten vóór u met de notaris in zee gaat. Omdat de prijzen sinds 2003 zijn vrijgegeven kan het zeker lonen meerdere notarissen naast elkaar te leggen en hun kosten voor een akte van levering uitgebreid te vergelijken.